De laatste nieuwsbrief voordat het zover is…

Beste Rockettes en Rockers,

Jawel, de laatste nieuwsbrief voordat het zover is! Tenzij er tussendoor nog ultra-belangrijke dingen te melden zijn…

EERST WAT PRAKTISCHE ZAKEN UITGELICHT

We spelen een spelletje uit de jeugdbeweging: 

“Ik ga naar Rock voor Specials en ik neem mee…” 

 • mijn ‘ticket’, wat tegenwoordig een QR code is: print die af of zorg dat ze op je smartphone staat. Je kan ze ook op je arm laten tatoeëren, maar dat raden we niet aan, want ze werkt maar 1 keer… In ruil voor een gescande code, krijg je het festival-bandje. Die code is ook nodig om te registreren op de camping.
 • Mijn paspoort en geld om drank-en eetbonnen te kopen. OF een bankkaart, want er kan nu zowel aan de toog als in de festivalwinkel met kaart worden betaald (niet met payconiq)
 • Voor de zekerheid: een regenjas…
 • Mijn beste humeur en een emmertje ‘frisse moed’ om 1 of 2 dagen uit de bol te gaan!

“Ik ga naar Rock voor Specials en ik neem NIET mee…” 

 • Bommen, vuurwerk en wapens… Dat is niet veilig en bovendien verboden. Onze goede vrienden in blauw uniform staan paraat voor mocht iemand dit soort zaken TOCH meebrengen.
 • Glas… eveneens: te gevaarlijk
 • Drinkbare vloeistoffen… drank dus… Een fles zonnebrandolie mag wel, want dat is niet om uit te drinken…

Heb je drank mee voor op de camping, dat mag uiteraard wel. Maar als je naar de weide gaat, laat die in je auto of tent. Alle dranken die we aan de ingang ontdekken, moeten daar blijven.

We gaan die dit jaar schenken aan de organisatie Onderlinge Hulp van Evergem en Ertvelde. Op die manier komen ze goed terecht. Eigenlijk ook een beetje recycleren dus …

Nu we het over recycleren hebben: zoals jullie al jaren weten, is Rock voor Specials een ‘groen’ festival waarbij we er alles aan doen om de natuur te respecteren door zo weinig mogelijk afval te produceren. Eigenlijk: we willen niets van afval achterlaten. Als we allemaal samen goed sorteren (bekers en flesjes in de PMD, catering-afval bij het restafval, enz) dan kan onze afvalbeheerder ECHT alle afval recycleren. 

Daarmee doen we elkaar én onszelf een plezier. Een propere planeet is voor iedereen het leukste!

Nog belangrijk (ook voor het milieu): het is VERBODEN om op de camping of elders op het terrein van Doornzele Dries een open vuur te maken. Ook BBQ mag niet. Opnieuw: veel te gevaarlijk en we willen geen risico’s lopen.

Parkeren op het gras rond het terrein of op andere niet toegestane plaatsen zal ervoor zorgen dat je auto er ’s avonds niet meer staat… Er wordt namelijk gecontroleerd door diezelfde vrienden in blauw uniform én getakeld als het moet. Dus wie liever niet te voet naar huis gaat, zet zijn auto ergens waar het mag.

Alle andere praktische informatie staat uitvoerig op deze pagina.

TICKETS, TICKETS, TICKETS…

Tot onze grote spijt moeten we melden dat donderdag volledig is uitverkocht. Ook aan de ingang zijn geen kaarten meer te verkrijgen!

Heb je te lang gewacht? Spijtig, maar helaas… Je kan echter wel nog op woensdag afkomen! Daar zijn nog wat tickets voor beschikbaar (Bart Peeters en Regi gaan je graag zien komen!)

WEDSTRIJDEN! 

Wie was er 25 jaar geleden ook bij?
Stuur ons een foto van jezelf al die jaren terug op ons weide,  of een foto van je ticket,  of van je programmaboekje waarin je handtekeningen verzamelde… Alle geldige inzendingen die ons ten laatste vrijdag 24 juni bereiken, worden beloond met een verrassing op de weide! Valt je euro pas als je hier bent… sorry… pech gehad… Ja, we moeten soms eens streng zijn.

Wie wil een liedje of tekstje over 25 jaar Rock voor Specials maken? 

Ook hier geldt: alle inzendingen die ons ten laatste vrijdag 24 juni bereiken, worden beloond met een verrassing op de weide! Dus kruip in de pen, spring voor je camera en laat jullie volledig gaan!

TOT SLOT… ONZE AFSLUITER DIT JAAR…
Neen, het gaat niet over Clouseau, het gaat over onze traditionele fuif NA het laatste optreden in de tent. Dat gaat daar knallen zoals nooit tevoren en we mogen doordoen zolang we willen! 

De buren gaan er geen last van hebben, want we gaan het stilletjes aanpakken.

Euh… Een stille fuif? Geen muziek?

Integendeel! Veel muziek! Je kan zelfs kiezen waarop je wil dansen, want we organiseren een Silent Disco (stille disco).

Wat is me dat voor een beest!

’t Is iets nieuws… Elke bezoeker krijgt een draadloze koptelefoon met daarop twee muziekkanalen. Eentje met de rechtstreekse live-uitzending van de DJ in de tent en eentje met totaal andere muziek.  Een beetje zoals een radio, jij kiest dus zelf waarop je danst.  EN, niet onbelangrijk, je zet de muziek zo luid of stil als je zelf wilt.


Als je dus iemand ziet die dezelfde dansmoves als jij maakt, dan luistert die waarschijnlijk naar dezelfde muziek…

Eén goede raad toch: als je wilt slowen met je lief, zorg dan dat jullie naar hetzelfde liedje luisteren want anders gaat dat niet goed komen…

Het Rock voor Specials team

La dernière lettre d’information…

Chères Rockettes, chers Rockers,

Oui, voici la dernière lettre d’information! A moins qu’il y aurait entre-temps encore des choses très importantes à signaler…

D’ABORD QUELQUES TRUCS PRATIQUES A SOULIGNER

Nous jouons un jeu connu dans le mouvement des jeunes:

Je vais à Rock voor Specials et je prends…” 

 • mon «ticket d’entrée», est désormais un QR code: imprimez-le ou mettez-le sur votre smartphone. Vous pouvez aussi le faire tatouer sur le bras, mais nous vous le déconseillons car le code ne fonctionne qu’une seule fois… En échange d’un code scanné, vous obtenez le bracelet du festival. Ce code est également nécessaire pour s’enregistrer au camping.
 • ma carte d’identité et de l’argent pour acheter des tickets pour la nourriture et les boissons… Ou une carte bancaire, car vous pouvez désormais payer par carte aussi bien au bar que dans la boutique du festival (attention: ne pas avec payconiq!)
 • en cas de pluie… on ne sait jamais: un imperméable…
 • mon meilleur humeur et un petit seau de ‘nouveau courage’ pour devenir fou pendant 1 ou 2 jours!

Je vais à Rock voor Specials et je ne prends PAS…” 

 • bombes, feux d’artifice et armes… Ce n’est pas très sûr et en plus, c’est interdit. Nos bons amis en uniforme bleu seront présent pour intervenir si quelqu’un aurait quand-même apporté ces attributs.
 • des verres… de nouveau: c’est trop dangereux.
 • liquides buvables… donc, des boissons 😁 Une bouteille de crème solaire est autorisée, car ce n’est pas à boire…

Vous êtes bien sûr autorisé à apporter des boissons pour le camping. Mais si vous allez au site du festival, laissez-les dans votre voiture ou dans votre tente. Toutes les boissons que nous découvrons à l’entrée doivent y rester. Cette année, nous allons les offrir à l’organisation ‘Onderlinge Hulp van Evergem & Ertvelde’. Comme ça on fait un peu de recyclage…

En parlant de recyclage, comme vous le savez sans doute, depuis des années, Rock voor Specials est un festival ‘vert’ et nous faisons tout notre possible pour respecter la nature en produisant le moins de déchets possible. En fait: nous ne voulons laisser aucun déchet sur le site du festival. Si, tous ensemble, nous faisons le triage correctement (gobelets et bouteilles dans le PMD, déchets de restauration dans les déchets résiduels, etc.), notre responsable des déchets pourrait VRAIMENT recycler tous les déchets.

Une planète propre c’est ce qu’il y a de mieux pour tout le monde!

Autre chose très importante (également pour l’environnement): il est INTERDIT de faire du feu au camping ou ailleurs sur le site de Doornzele Dries. Le barbecue est également interdit. Encore une fois: beaucoup trop dangereux et nous ne voulons prendre aucun risque.

Le stationnement sur l’herbe autour du site ou à des endroits non autorisés fera en sorte que votre voiture ne sera plus là le soir… Les mêmes amis en uniforme bleu vont contrôler et ils vont faire remorquer les voitures si nécessaire. Alors si vous préférez ne pas rentrer chez vous à pied, garez votre voiture là où c’est autorisé.

Toutes les autres informations pratiques sont détaillées sur cette page.

BILLETS, BILLETS, BILLETS…

Nous sommes désolés de vous devoir annoncer que le jeudi c’est complet. Il n’y a plus de billets disponibles à l’entrée non plus!

Avez-vous attendu trop longtemps? C’est dommage,… Mais vous pouvez encore venir le mercredi ! Il y reste encore quelques billets disponibles (Bart Peeters et Reggie seront ravis de vous voir!)

LES CONCOURS!

Qui était là il y a 25 ans?

Envoyez-nous une photo qui montre votre présence sur le festival dans une année bien précise, ou une photo de votre billet d’entrée, ou de votre livret programme dans lequel vous avez récolté des signatures… Toutes les inscriptions valides qui nous parviendront au plus tard le vendredi le 24 juin seront récompensées par une surprise sur le site du festival! Désolé si vous-êtes trop tard… pas de chance… Oui, parfois nous devons être stricts.

Qui veut faire une chanson ou un texte au sujet des 25 ans de Rock voor Specials?

Ici aussi les mêmes règles: toutes les participations qui nous parviennent au plus tard le vendredi le 24 juin seront récompensées par une surprise sur le site du festival! Donc… au travail… laissez-vous aller complètement!

ENFIN… LA CLÔTURE POUR CETTE ANNÉE…

Non, il ne s’agit pas de Clouseau, il s’agit de notre fête disco dans la tente, traditionellement APRÈS la dernière performance sur scène. Ça va éclater comme du  jamais vu et nous pouvons continuer aussi longtemps que nous voulons!

Les voisins ne seront pas dérangés par ce que nous allons fêter tranquillement.

Euh… Une fête tranquille? Pas de musique?

Au contraire! Beaucoup de musique! Vous pouvez même choisir sur quoi vous voulez danser, car nous allons organiser une ‘Silent Disco’.

C’est quoi ce truc bizar?

C’est quelque chose de nouveau… Chaque visiteur reçoit une casque sans fil avec deux chaînes musicales. Une avec la diffusion en direct du DJ dans la tente et une avec une musique complètement différente. Un peu comme une radio, donc vous choisissez  sur quoi vous allez danser ET, ce qui n’est pas sans importance, vous pouvez rendre la musique aussi forte ou silencieuse que vous le souhaitez.

Donc, si vous voyez quelqu’un faire les mêmes mouvements de danse que vous, il écoute probablement la même musique 😄

Un conseil quand-même: si vous voulez danser un ‘slow’ avec votre chéri, assurez-vous d’écouter la même chanson, sinon ça ne marchera pas…

L’équipe Rock voor Specials